تقدیم به مادر عزیزم


در دو دنیا من غلا م مادرم


عاشق لطف و مرام مادرم


گر ثوابی باشد از اشعار من


می زنم آن را به نام مادرم


شب افروز 10/3/90


مرحوم پدرو می گفت اگه دیدی شونه های مردی لرزید بدون دلش  لرزیده


اون وقته که عرش خدا می لرزه وقتی مادر پدرم به رحمت خدا رفت


دیدم شونه های پدرم می لرزه وبرای من عرش خدا لرزید

/ 2 نظر / 30 بازدید
فائزه

سلام مادر شاهكار طبيعته [تایید][گل]

فائزه

آرامم، به آرامی رود! ساکتم، به وسعت نبودن ها... یه سایه ام ، به وسعت روزهایی ،ابری!!![گل]